Om Arbio

ARBIO AB är servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare som är fyra av de 50 medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv. Servicebolaget Arbio AB tillhandahåller stöd och support till medarbetarna och medlemsföretagen i form av bland annat Ekonomi, HR, IT och medlemsadministration.

Faktureringsadress och information

Se också:
Skogsindustrierna | TMF | Gröna arbetsgivare | Grafiska Företagen | Svenskt Trä | Träbyggnadskansliet | Svenskt Näringsliv