Fakturaadress och information

Viktig information till dig som är leverantör till Arbio AB, servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagen Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare

Vi tar emot e-fakturor!
För att göra hanteringen av leverantörsfakturor effektivare, snabbare och säkrare vill vi ta emot elektroniska fakturor.

Vi önskar att alla fakturor till oss skickas som e-faktura.
Observera att det handlar om e-faktura och inte faktura per mejl eller PDF. Via vår leverantör InExchange finns enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar.

Hur går man tillväga för att skicka e-faktura?
Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Vi vill att du snarast går in på www.inexchange.se/efaktura för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering av e-fakturor till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. Arbios GLN-nummer är: 7365560672924

Ny adress
Fram till dess ni börjar skicka e-fakturor kan fakturorna skickas antingen med E-post eller via post. Alla fakturor oavsett distributionssätt ska vara adresserade:

Arbio AB
556067-2924 FE54134 Box 4
737 21 FAGERSTA

E-post: 5560672924@kollektorinvoice.se (Bifoga då fakturan som PDF/TIF-fil, eventuell bilaga ska ligga i samma fil som fakturan.)

Tänk på att ange referens! Som referens önskar vi att ni anger beställarens namn samt referensnummer.