Medarbetare

Svenskt Trä (en verksamhet inom Skogsindustrierna)

TMF

Gröna arbetsgivare

Grafiska Företagen

Verksamhetsstöd (Ekonomi, IT, HR och medlemsadministration)

Anna Nilsson  
Befattning: Chef för Verksamhetsstöd
Telefon: 08-762 72 15
anna.nilsson@arbio.se 

Liana Barnard 
Befattning: Projektledare
Telefon: 08-762 79 87 
liana.barnard@arbio.se 

Gunnar Dahlgren 
Befattning: Ekonomichef
Telefon: 08-762 68 14
gunnar.dahlgren@arbio.se   

Eva Dahlkvist
Befattning: Ekonom
Telefon: 08-762 68 12
eva.dahlkvist@arbio.se    

Carina Gisler
Befattning: Medlemsadministratör
Telefon: 08-762 68 24
carina.gisler@grafiska.se

Ingela Hult 
Befattning: Medlemsadministratör 
Telefon: 08-762 72 47
ingela.hult@arbio.se 

Sebastian Martin  
Befattning: IT-chef 
Telefon: 08-762 72 32
sebastian.martin@arbio.se 

Carmel Mellquist 
Befattning: Redovisningsekonom
Telefon: 08-762 72 16
carmel.mellquist@arbio.se

Marie Ödklint
Befattning: HR specialist
Telefon: 08-762 72 14
marie.odklint@arbio.se