Medarbetare

Verksamhetsstöd (Ekonomi, IT, HR och medlemsadministration)

Anna Nilsson  
Chef för Verksamhetsstöd
Telefon: 08-762 72 15
anna.nilsson@arbio.se 

Liana Barnard 
IT och kontor
Telefon: 08-762 79 87 
liana.barnard@arbio.se 

Mikael Blom 
Ekonomichef
Telefon: 08-762 72 17
mikael.blom@arbio.se   

Malin Bolmdahl
HR partner
Telefon: 08-762 72 14
malin.bolmdahl@arbio.se

Eva Dahlkvist
Ekonom
Telefon: 08-762 68 12
eva.dahlkvist@arbio.se    

Carina Gisler
Medlemsadministratör
Telefon: 08-762 68 24
carina.gisler@grafiska.se

Ingela Hult 
Medlemsadministratör 
Telefon: 08-762 72 47
ingela.hult@arbio.se 

Carmel Mellquist 
Redovisningsekonom
Telefon: 08-762 72 16
carmel.mellquist@arbio.se