Medarbetare

Svenskt Trä (en verksamhet inom Skogsindustrierna)

TMF

Gröna arbetsgivare

Grafiska Företagen

Verksamhetsstöd (Ekonomi, IT, HR och medlemsadministration)Liana Barnard 
Befattning: Projektledare
Telefon: 08-762 79 87 
Mobil: 070-316 79 87
liana.barnard@arbio.se 

Annica Bülow 
Befattning: Ekonom
Telefon: 08-762 79 86
Mobil: 072-242 79 86
annica.bulow@arbio.se 

Gunnar Dahlgren 
Befattning: Ekonomichef
Telefon: 08-762 68 14
Mobil: 0707 78 19 44 
gunnar.dahlgren@arbio.se   

Eva Dahlkvist
Befattning: Ekonom
Telefon: 08-762 68 12
Mobil: 070-396 68 12
eva.dahlkvist@arbio.se    

Ulrika Hartzell
Befattning: HR specialist
Telefon: 08-762 79 71 
Mobil: 072-201 73 70
ulrika.hartzell@arbio.se 

Ingela Hult 
Befattning: Medlemsadministratör 
Telefon: 08-762 72 47
Mobil: 070-305 65 30
ingela.hult@arbio.se 

Sebastian Martin  
Befattning: IT-chef 
Telefon: 08-762 72 32
Mobil: 0767 63 72 32
sebastian.martin@arbio.se 

Anna Nilsson  
Befattning: Chef för Verksamhetsstöd
Telefon: 08-762 72 15
Mobil: 072-200 56 83 
anna.nilsson@arbio.se